Installation av vatten och avlopp vid renovering av köket

Om köket ska renoveras kommer arbete både behöva ske av snickare och VVS-personal. Ska elen dras om behöver även en elektriker att anlitas. Av dessa arbeten så får en privatperson bygga köket och dra om vattenledningar, men inte dra om el. Ska arbetet utföras själv eller ska hantverkare göra jobbet? Vad bör man tänka på gällande avlopp och vatten i ett kök?

Installation enbart till kök

Innan en köksrenovering sker bör ledningarna kontrolleras för att se om de behöver bytas ut eller ledas om. Den generella regeln är att alla installationer som sker i ett kök – ska betjäna köket. Det bör alltså inte dras ledningar via köket till andra delar av hemmet. read more