Installation av vatten och avlopp vid renovering av köket

Om köket ska renoveras kommer arbete både behöva ske av snickare och VVS-personal. Ska elen dras om behöver även en elektriker att anlitas. Av dessa arbeten så får en privatperson bygga köket och dra om vattenledningar, men inte dra om el. Ska arbetet utföras själv eller ska hantverkare göra jobbet? Vad bör man tänka på gällande avlopp och vatten i ett kök?

Installation enbart till kök

Innan en köksrenovering sker bör ledningarna kontrolleras för att se om de behöver bytas ut eller ledas om. Den generella regeln är att alla installationer som sker i ett kök – ska betjäna köket. Det bör alltså inte dras ledningar via köket till andra delar av hemmet.

Läckageindikering för att undvika framtida köksrenovering

Efter att en köksrenovering är klar bör man överväga att montera enheter för läckageindikering. Under kyl, frys och diskmaskin kan exempelvis en framåtlutande hårdplastmatta läggas. Kommer det fukt under dessa enheter kommer det att rinna utåt och därmed upptäckas.

Under handfatet kan en ”puck” läggas som larmar om det kommer fukt på den. Detta kan ske via ett ljudlarm men även via sms förutsatt att pucken är ansluten till wifi.

Avstängningsventil

Även om nuvarande ledningar kan vara kvar bör man passa på att se över säkerheten när köket ändå rivs ut vid en köksrenovering. En punkt att kontrollera är exempelvis att vattenanslutningar till diskmaskinen har en avstängningsventil. En ventil som kan manövreras snabbt och enkelt. Detsamma gäller andra enheter i köket som är anslutna till vattentillförsel.

Diskmaskin enligt leverantörens anvisningar

Även byte av kyl, frys, diskmaskin och andra vitvaror är mycket vanligt i samband med en köksrenovering. Vid installation av dessa är det viktigt att följa leverantörernas anvisningar både gällande anslutning av el och vatten. Vid osäkerhet kan montering ofta bokas från återförsäljare av köksinredning och vitvaror.

Installera själv – eller köpa in tjänsten

För att pressa priset väljer vissa personer att genomföra så mycket som möjligt själv på deras köksrenovering. Andra väljer att anlita hantverkare för hela arbetet. Visserligen kostar det mer men det finns flera fördelar med att låta hantverkare göra jobbet istället för att försöka göra det själv. Detta inte minst när det gäller vatten och avlopp.

  • Större chans att allt blir rätt

Statistik från branschorganisationer visar att köksrenoveringar som utförs av privatpersoner har betydligt större risk att få felaktigheter. Är det en felaktig installation inom VVS kan det skapa stora vattenskador i framtiden.

  • Tryggare mot försäkringsbolaget

Efter att ett byggföretag utfört en köksrenovering, eller att ett VVS-företag utfört en installation, ges intyg på vilket arbete som utförts. På det intyget kan det även framgå att hantverkarna är auktoriserade inom sitt område.  Detta ger en trygghet om en framtida skada skulle uppstå. Skulle ett försäkringsbolag undersöka en renovering och se att detta inte utförts fackmannamässigt korrekt kan de nämligen ge lägre ersättning för skadan.

  • Värde vid försäljning

Överlag ger bad- och köksrenovering ett högre värde på bostaden. Detta framförallt om det finns intyg på att renoveringarna har utförts av fackmän och att det finns intyg på att det har utförts enligt branschstandard.