Konsumentverkets tips om betalning till hantverkare

En av Konsumentverkets uppgifter är att ge sådan information till konsumenterna att de kan ta rätt beslut och därmed göra en god affär. Ett exempel är foldern ”Tips till dig som ska anlita bygghantverkare”. En folder som ger mycket ”matnyttig” information bland annat till dig som tänker göra en badrumsrenovering och vill anlita hantverkare till detta. En av underrubrikerna är Pris och Betalning. Här nämns punkterna nedan: (I denna text applicerade på en badrumsrenovering)

Om ni tecknar ett fast pris

Om det i avtalet framgår att kunden ska betala ett ”Fast Pris” får inte priset ändras mot vad som står i avtalet. Eftersom det kan uppstå situationer som innebär betydligt mer arbete för hantverkarna inom badrumsrenovering stockholm kan det i avtalet framgå att det fasta priset får frångås i vissa situationer. Detta ska då framgå tydligt.

Om ni tecknar ungefärligt pris

Eftersom det kan vara svårt att beräkna vad ett större arbete kostar erbjuder vissa hantverkare ”Ungefärligt Pris” på arbetet. Det innebär priset får ändras – men bara skäligen mycket. I regel brukar det nämnas att priset kan höjas ca 15 %. Det kan låta som en låg procentsats men en badrumsrenovering som kostar 100 000 kr kan därmed istället kosta 115 000 kr. Det är en relativt stor summa i prisskillnad.

Om ni tecknar avtal på timme

I detta fall noterar hantverkaren hur många timmar som kundens badrumsrenovering har tagit och debiterar en fast timkostnad för detta. Beroende på vilken slags renovering som ska utföras kan hantverkarna ibland ha fast pris och ibland arbete på timme. Men det är helt upp till dem att erbjuda den ena eller andra vägen – eller en mix.

Betala aldrig före

Konsumentverket är mycket tydlig med att ett arbete aldrig ska betalas i förskott. Tjänsten ska vara slutförd och badrummet besiktat innan fakturan skickas och därefter betalas. Kunden ska helt enkelt känna sig säker på att dess badrumsrenovering blir som förväntat samt att badrummet går igenom en oberoende besiktning.

Det finns företag som hävdar att de ”måste” ta betalt i förväg för att ha råd att köpa in varor eller för att minimera kreditrisken – men samtidigt finns ett stort antal företag som inte behöver gå denna väg. Betala inte i förskott bör vara en regel att hålla sig till!

ROT avdraget

Det är hantverkaren som ansöker om ROT avdrag och sköter det administrativa kring detta. Däremot är det kundens ansvar att kontrollera att inte fullt avdrag redan har utnyttjats under gällande kalenderår. Denna kontroll bör därmed ske innan kunden låter hantverkarna påbörja den badrumsrenovering som rotavdraget är tänkt att användas på.